Permohonan Biasiswa Cagamas Online

Permohonan Biasiswa Cagamas 2019 online. Cagamas adalah sebuah organisasi korporat yang ditubuhkan pada tahun 1986 untuk membantu menggalakan pertumbuhan pasaran mortage sekunder dan pemilikan rumah di Malaysia. Setiap tahun Cagamas sering menawarkan biasiswa kepada pelajar yang layak untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan.

Operasi utama Cagamas adalah mengeluarkan sekuriti hutang bagi pembiayaan membeli/pinjaman perumahan daripada peminjam utama.

permohonan biasiswa Cagamas online

Selari dengan perubahan masa, Cagamas menawarkan tajaan biasiswa kepada pelajar warganegara yang mempunyai kelayakan untuk membantu negara melahirkan modal insan untuk masa depan negara dalam masa yang sama memenuhi tanggungjawab sosial kepada masyarakat Malaysia.

Syarat Kelayakan Memohon Biasiswa Cagamas

Jika anda berkelayakan dan berminat untuk memohon, sila baca dengan teliti syarat kelayakan yang perlu pemohon patuhi sebelum menghantar permohonan anda. Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah

 • Biasiswa ini akan ditawarkan setiap tahun kepada pemohon yang berjaya ditawarkan melanjutkan pengajian selama empat tahun pengajian di universiti tempatan
 • Notis tawaran untuk biasiswa ini dibuka untuk permohonan dari semua pelajar Malaysia yang memerlukan pembiayaan. Pelajar yang telah memulakan pengajian juga layak memohon dengan syarat mereka memenuhi keperluan berikut :
  • Warganegara Malaysia berumur bawah 25 tahun dan menjadi pelajar secara sepenuh masa;
  • Memperolehi keputusan akademik yang baik dalam SPM / STPM atau setaraf (dengan kredit dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris);
  • Mestilah seorang pelajar sepenuh masa dan telah ditawarkan kemasukan ke mana-mana kursus yang berkaitan dalam bidang yang ditetapkan dan telah diluluskan dan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Negara (LAN), di sebuah kolej atau universiti di Malaysia seperti yang diluluskan oleh Cagamas
  • Tidak boleh menerima mana-mana biasiswa, bantuan kewangan atau award dari mana-mana institusi, organisasi atau yayasan;
  • Tidak pernah ditamatkan atau tidak lagi menerima sebarang biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan, disebabkan tindakan tatatertib terhadap pemohon
  • Permohonan hanya akan dipertimbangkan jika mereka memenuhi kriteria kelayakan; bidang pengajian khusus dan senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas.
 • Senarai prasyarat termasuk:
  • Pendapat isi rumah keluarga tidak melebihi RM4,000 sebulan. Perlu menyeryakan slip pendapatan ibu bapa.
  • Tawaran biasiswa akan tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat perjanjian biasiswa dengan Cagamas.
  • Penerima anugerah biasiswa diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian biasiswa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengekalkan ‘Purata Nilai Gred Kumulatif’ (CGPA) minimum 3.00 atau mencapai minimum ‘Kelas Kedua Atas’ dalam peperiksaan akhir.

Syarat-Syarat  Tambahan

 • Cagamas boleh menamatkan biasiswa atau mana-mana bahagian biasiswa, pada bila-bila masa sekiranya penerima biasiswa:
  • Tidak dapat meneruskan pengajiannya, atas sebab apa pun
  • Gagal mencapai Purata Purata Gred Point (GPA) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) 3.0 dalam mana-mana semester;
  • Gagal untuk mengekalkan kelakuan yang selaras dengan peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kolej atau universiti dan diletakkan pada percubaan; atau
  • Melanggar mana-mana terma dan syarat perjanjian biasiswa Cagamas.

Senarai IPTA/IPTS Layak Memohon

Pemohon mestilah dari IPTA/IPTS yang tersenarai seperti dalam senarai di bawah sahaja yang layak memohon. Jika anda bukan dari IPTA/S yang tersenarai di bawah, tidak perlu memohon.

IPTA

Sila baca senarai IPTA di Malaysia untuk maklumat lanjut.

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)

IPTS

Multimedia University (MMU)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Universiti Selangor (UNISEL)
Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC)

Bidang Kursus Yang Ditaja Oleh Biasiswa Ini

Di bawah adalah senarai bidang kursus yang ditaja oleh biasiswa ini. Jika anda mengikuti salah satu kursus di bawah dan belum mempunyai biasiswa anda boleh cuma memohon biasiswa ini.

 • Accounting
 • Banking/ Islamic Banking
 • Business Administration
 • Finance/ Islamic Finance
 • Financial Banking and Management
 • Economics/ International Financial Economics
 • Statistics
 • Mathematics
 • Actuarial Science
 • Law/ Shariah Law
 • Computer Science/ Information Technology
 • Human Resource
 • Risk Management
 • Technology Based Fields related to Financial Industry

Cara Memohon Biasiswa Cagamas

Sila hantar borang permohonan biasiswa Cagamas online yang telah dilengkapkan melalui pos dengan gambar berukuran pasport, salinan transkrip dan / atau sijil akademik dan semua dokumen yang berkaitan yang telah disahkan selewat-lewatnya 28 Jun 2019 ke alamat  di bawah.

Sila download borang permohonan >> Cagamas Scholarship Form

Jabatan Modal & Pentadbiran Manusia (Program Biasiswa) Cagamas Berhad
Tingkat 32, The Gardens North Tower Mid Valley City,
Lingkaran Syed Putra 59200
Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: 0322621800
Website: https://www.cagamas.com.my/scholarship-programme

Atau e-mel permohonan ke :scholarship@cagamas.com.my

Hanya pemohon yang disenarai pendek akan dimaklumkan untuk panggilan temuduga.

Untuk persiapan menghadiri temuduga, anda boleh rujuk tips temuduga biasiswa kerajaan dan swasta.

Semoga perkongsian mengenai permohonan Biasiswa Cagamas ini bermanfaat kepada anda. Sila kongsikan maklumat ini kepada rakan-rakan anda yang lain.

Info Berkaitan: